Om du utsätts för trauma mot tänderna

Även vuxna personer kan drabbas av trauma mot tänderna. Vad du gör om en olycka sker kan vara avgörande för om tanden går att rädda eller inte. 

Skador mot tänder sker främst hos barn, men det är relativt vanligt även bland vuxna. Det är viktigt att snabbt uppsöka tandvård akut samt följa de råd som ges. Det ökar möjligheterna till att rädda din tand. Oavsett omfattningen av skadan på tanden krävs nästan alltid en behandling. 

Hur behandlas en skadad tand? 

Vilken behandling som krävs och hur den genomförs beror på aspekter som omfattning av skadan samt hur akut läget är, men också hur många tänder som blivit skadade.  

Om en bit av tanden har slagits ut brukar tandläkaren försöka limma tillbaka tanden. Om det inte går är det vanligt att du blir behandlad med en tillfällig plastfyllning som bygger upp tanden. Därefter brukar fyllningen ersättas med exempelvis en skalfasad.  

Om din tand sitter löst kan den ibland växa fast igen. Det kräver dock oftast att tandläkaren underlättar läkningsprocessen och fäster en specifik tråd vid tanden för att fixera den. Tråden brukar sitta i omkring tre veckor, om tanden inte vuxit fast då anses behandlingen ofta som misslyckad och annan åtgärd krävs.  

Om din tand lossnat helt genomförs samma behandling som ovan, att tanden fixeras med en tråd som ska hjälpa den att växa fast. Om tanden inte växer fast är den vanligaste lösningen att sätta in tandimplantat eller protes. Om du inte ersätter din förlorade tand riskerar tandbenet att brytas ned. 

Hur går jag till väga för min skadade tand? 

Om du drabbats av en olycka som kan ha skadat din tand är det viktigt att du ringer till en klinik så snart som möjligt. På Aqua Dental håller vi öppet 365 dagar om året, utan extra kvälls- eller helgtaxa. Om tanden lossnat är det viktigt att du sköljer av den under rinnande vatten samt förvarar den i ett glas med mjölk eller i din mun, under tungan.  

Livshotande skador 

Det är sällan en skada mot mun eller tänder är livshotande, därför är det viktigt att komma ihåg att du främst ska vända dig till vården och telefonnummer 112 om du skulle råka ut för en livshotande olycka. Därefter är det viktigt att uppsöka tandvård.  

Försäkring för tandtrauman 

Vissa försäkringsbolag erbjuder en försäkring för just skador och trauman mot tänderna. Det kan vara värt att se över din olycksfallsförsäkring och eventuellt utöka den till att också täcka tandtrauman.  

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.

Intresserad av ett tandimplantat?

Kontakta Aqua Dental för att boka en tid eller för att få veta mer.
City - Göteborg
Östra Hamngatan 52
Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
 
Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se

Huskurer mot ilningar i tänderna

Uncategorized Huskurer mot ilningar i tänderna Har du känsliga tänder och drabbas av ilningar vid intag av mat och dryck? Det finns en del huskurer för att lindra ilningar i tänderna men det är viktigt att uppsöka en tandläkare för en ordentlig undersökning.   Huskurer mot diverse åkommor är vanligt och har funnits i alla tider. Vissa […]

Vad ska jag göra om min skalfasad lossnar eller går sönder?

Uncategorized Vad ska jag göra om min skalfasad lossnar eller går sönder? Allt fler väljer att genomgå en skalfasadsbehandling. Du bör dock förstå vikten av att ta hand om dina tänder, både för att minimera skador och för ett hållbart resultat.  Skalfasader är en behandling med lång hållbarhet, så länge du vårdar dem rätt. Hållbarheten beror även på val […]

Om en tand med amalgam spricker

Uncategorized Om en tand med amalgam spricker Amalgam är förbjudet sedan år 2009. Anledningen är att det innehåller kvicksilver viket är ett miljöfarligt material. Om du funderar på att ta bort ditt amalgam bör du konsultera en tandläkare.  Amalgam är en blandning av flera metaller, bland annat kvicksilver. Det förbjudet att använda sedan år 2009. Den största anledningen till det […]

Finns det huskurer mot tandvärk?

Akut tandvård Tandläkare Tandvärk Finns det huskurer mot tandvärk? Tandvärk är något de flesta upplever någon gång under livet. Om du upplever tandvärk i upp emot två dagar och längre är det viktigt att undersöka den bakomliggande orsaken till värken.   Bakomliggande orsak till tandvärk  Tandvärk behöver inte innebära att något är fel, men om tandvärken består är det viktigt […]

Åtgärder på en akut undersökning

Uncategorized Åtgärder på en akut undersökning Att behöva uppsöka tandvården akut är vanligt och något som de allra flesta behöver göra någon gång. Om du upplever smärta i munnen är det viktigt att uppsöka tandvården gör en akut undersökning där situationen kan ses över och besvären åtgärdas.   Under ett akut undersökning kommer tandläkaren som första åtgärd alltid att göra en delundersökning för att lokalisera […]

Avslagna och skadade tänder

Uncategorized Avslagna och skadade tänder Skadade tänderna är ett vanligt problem som bör tas på allvar. Om din tand blir avslagen eller skadad är det viktigt att snabbt uppsöka akut tandvård, dels för en tandkontroll i syfte att försöka minimera framtida komplikationer, men även för att dokumentera olyckan inför försäkringsärenden. Orsakerna till tandskador kan vara många. Skadade tänder förekommer relativt ofta, mest vanligt är att en flisa går av, men i vissa fall kan hela tanden lossna.  Ju snabbare du söker vård, desto större är chansen att din tand går att rädda. Det finns […]

Tandskador och trauma mot munnen på ett barn

Uncategorized Tandskador och trauma mot munnen på ett barn Att barn utsätts för trauma mot mun och tänder är inte ovanligt. Att söka vård direkt är viktigt för att minimera riskerna för permanenta skador. Att barn och ungdomar råkar skada mun och tänder är inte helt ovanligt. Skador vid lekar, idrottsaktiviteter, oturliga halka eller olyckor kan […]

Visdomständer som orsakar besvär

Uncategorized Visdomständer som orsakar besvär Visdomständerna är de fyra tänder som sitter längt bak i tandraderna. Det är inte helt ovanligt att visdomständerna orsakar problem när de bryter igenom. Ibland orsakar de så pass mycket besvär att de måste dras ut. Det är inte alla som har anlag för att få alla visdomständer. Vissa får alla […]

Tandvårdsrädsla, vad beror det på och hur botas den?

Akut tandvård Tandläkare Tandvårdsrädsla Tandvårdsrädsla, vad beror det på och hur botas den? Tandvårdsrädsla är ett vanligt problem som innebär att känna obehag inför sitt besök hos tandvården. Graden av obehag varierar, vissa upplever till och med panik inför sitt besök. Det är viktigt att veta att det finns en rad olika knep att ta till för att underlätta besöket.     Undersökningar visar att hälften […]