Tandvårdsrädsla, vad beror det på och hur botas den?

Tandvårdsrädsla är ett vanligt problem som innebär att känna obehag inför sitt besök hos tandvården. Graden av obehag varierar, vissa upplever till och med panik inför sitt besök. Det är viktigt att veta att det finns en rad olika knep att ta till för att underlätta besöket.  
 

Undersökningar visar att hälften av den vuxna befolkningen i Sverige lider av tandvårdsrädsla. Tandvårdsrädslan kan visa sig i olika grad personer emellan samt vara kopplad till just vissa behandlingar. Till vardags benämns problemet som tandläkarskräck, men det kan också röra sig om besök hos exempelvis tandhygienisten. Omkring fem procent av befolkningen upplever kraftig skräck inför sitt besök. Dessa undviker oftast att besöka tandvården över huvud taget, vilket kan ge konsekvenser som tenderar att bli mer allvarliga samt kostsamma. 

Vissa känner obehag inför sina planerade tandvårdsbesök lång innan de ska ske, medan andra känner extra oro vid exempelvis oplanerade akuta tandvårdsbesök.

Vad beror tandvårdsrädsla på?  

Ofta grundar sig tandvårdsrädslan i en rädsla för att inte ha kontroll. Den kan exempelvis ta form via tidigare traumatiska upplevelser, kanske efter en behandling som varit smärtsam.  

I vissa fall har tandvårdsrädslan en grund i ett tillfälle som patienten blir påmind om i behandlingsstolen. En vanlig orsak är att besöken sker så pass sällan att patienten inte ser det som en rutin.  

Berätta om din rädsla 

Det är fördelaktigt att du berättar om din rädsla för kliniken du ska till. På så vis kan de informera din behandlare samt att de ges tid att förbereda till ditt besök. Om du önskar kan de också avsätta längre tid för dig så att ni kan ta paus i behandlingen och du hinner ställa alla frågor du har.  

Vissa kliniker erbjuder också bokningsbara tider då du kan komma till kliniken för att känna på miljön och inte genomgå en undersökning eller behandling. Du kan bland annat träffa en tandläkare eller tandhygienist, sitta i behandlingsstolen och ställa frågor om exempelvis verktygen på rummet. En del patienter upplever sådan oro att det krävs lugnande medicin till behandlingen, ibland även att bli sövd.  

I och med att en stor del av befolkningen lider av tandvårdsrädsla innebär det att många tandläkare är van att behandla patienter som känner oro inför sitt besök. Du bör inte skämmas över din rädsla utan berätta istället om problemet, det underlättar både för dig och din behandlare. Din tandläkare är där för dig och vill självklart göra ditt besök så trevligt som möjligt.   

Tandvårdsrädsla hos barn 

Det är än vanligare att barn upplever oro och skräck inför sitt tandläkarbesök. Det är viktigt att du som förälder inte överför din skräck till dina barn utan försök att vara lugn och sansad samt prata gott om tandläkaren.  

Försök att personifiera människorna på kliniken genom att berätta vad tandläkaren heter, att hen arbetar för att barnet ska hålla sig frisk, samt kanske prata om barnet tror att tandläkaren har något djur. Kom också ihåg att ge barnet beröm efter besöket.  

För barn som lider av svår tandvårdsrädsla finns det specialisttandläkare inom barn- och ungdomstandvård att ta hjälp av. För att träffa en pedodontist som det heter krävs det en remiss från en allmäntandläkare.  

Tips till dig som lider av tandvårdsrädsla 

  • Berätta för behandlaren om obehagskänslan 
  • Ta med sällskap till kliniken om det känns bättre 
  • Ställ frågor till din behandlare, eller be om att behandlaren berättar för dig 
  • Ta en paus och res dig ur stolen för att andas lite 
  • Spela musik under besöket 

Om en tand med amalgam spricker

Uncategorized Om en tand med amalgam spricker Amalgam är förbjudet sedan år 2009. Anledningen är att det innehåller kvicksilver viket är ett miljöfarligt material. Om du funderar på att ta bort ditt amalgam bör du konsultera en tandläkare.  Amalgam är en blandning av flera metaller, bland annat kvicksilver. Det förbjudet att använda sedan år 2009. Den största anledningen till det […]

Finns det huskurer mot tandvärk?

Akut tandvård Tandläkare Tandvärk Finns det huskurer mot tandvärk? Tandvärk är något de flesta upplever någon gång under livet. Om du upplever tandvärk i upp emot två dagar och längre är det viktigt att undersöka den bakomliggande orsaken till värken.   Bakomliggande orsak till tandvärk  Tandvärk behöver inte innebära att något är fel, men om tandvärken består är det viktigt […]

Åtgärder på en akut undersökning

Uncategorized Åtgärder på en akut undersökning Att behöva uppsöka tandvården akut är vanligt och något som de allra flesta behöver göra någon gång. Om du upplever smärta i munnen är det viktigt att uppsöka tandvården gör en akut undersökning där situationen kan ses över och besvären åtgärdas.   Under ett akut undersökning kommer tandläkaren som första åtgärd alltid att göra en delundersökning för att lokalisera […]

Avslagna och skadade tänder

Uncategorized Avslagna och skadade tänder Skadade tänderna är ett vanligt problem som bör tas på allvar. Om din tand blir avslagen eller skadad är det viktigt att snabbt uppsöka akut tandvård, dels för en tandkontroll i syfte att försöka minimera framtida komplikationer, men även för att dokumentera olyckan inför försäkringsärenden. Orsakerna till tandskador kan vara många. Skadade tänder förekommer relativt ofta, mest vanligt är att en flisa går av, men i vissa fall kan hela tanden lossna.  Ju snabbare du söker vård, desto större är chansen att din tand går att rädda. Det finns […]

Om du utsätts för trauma mot tänderna

Uncategorized Om du utsätts för trauma mot tänderna Även vuxna personer kan drabbas av trauma mot tänderna. Vad du gör om en olycka sker kan vara avgörande för om tanden går att rädda eller inte.  Skador mot tänder sker främst hos barn, men det är relativt vanligt även bland vuxna. Det är viktigt att snabbt uppsöka […]

Tandskador och trauma mot munnen på ett barn

Uncategorized Tandskador och trauma mot munnen på ett barn Att barn utsätts för trauma mot mun och tänder är inte ovanligt. Att söka vård direkt är viktigt för att minimera riskerna för permanenta skador. Att barn och ungdomar råkar skada mun och tänder är inte helt ovanligt. Skador vid lekar, idrottsaktiviteter, oturliga halka eller olyckor kan […]

Visdomständer som orsakar besvär

Uncategorized Visdomständer som orsakar besvär Visdomständerna är de fyra tänder som sitter längt bak i tandraderna. Det är inte helt ovanligt att visdomständerna orsakar problem när de bryter igenom. Ibland orsakar de så pass mycket besvär att de måste dras ut. Det är inte alla som har anlag för att få alla visdomständer. Vissa får alla […]

Utslagen tand – uppsök akut tandvård

Akut tandvård Akuttandläkare Utslagen tand – uppsök akut tandvård En olycka eller ett trauma mot munnen kan lätt hända. Om du råkar slå ut en tand är det viktigt att uppsöka akut tandvård för att en tandläkare så snabbt som möjligt ska kunna åtgärda eventuella skador.   En olycka händer lätt och om du upplever ett trauma mot munnen […]

Om du slår ut en tand – uppsök akut tandvård

Akut tandvård Akuttandläkare Om du slår ut en tand – uppsök akut tandvård En olycka eller ett trauma mot munnen kan lätt hända. Då är det viktigt att uppsöka akut tandvård för att en tandläkare så snabbt som möjligt ska kunna åtgärda eventuella skador. En olycka händer lätt och om du upplever ett trauma mot munnen är det […]

Utslagen mjölktand?

Akuttandläkare Viktigt att tänka på om ditt barn slår ut en mjölktand Utslagen mjölktand Att ett barn ramlar och skadar sig är inte ovanligt. Ett trauma mot munnen ska resultera i en utslagen mjölktand. Det är viktigt att uppsöka akut tandvård om ett barn skadar sig illa i munnen. Detta för att inte skada de underliggande permanenta tänderna. […]