Tandskador och trauma mot munnen på ett barn

Tandskador och trauma mot munnen

Att barn utsätts för trauma mot mun och tänder är inte ovanligt. Att söka vård direkt är viktigt för att minimera riskerna för permanenta skador.

Att barn och ungdomar råkar skada mun och tänder är inte helt ovanligt. Skador vid lekar, idrottsaktiviteter, oturliga halka eller olyckor kan lätt uppkomma och många vuxna tycker det är extra obehagligt när tänder och mun är iblandade. Denna typ av skador kan även se allvarliga ut på grund av kraftiga blödningar i området kring mun och tänder. Oavsett om en tand slås ut eller bara skadas är det viktigt att uppsöka tandvården akut om ett barn utsätts för tandskador eller trauma mot munnen.

Det är i åldern 7 till 11 år som omkring 60 procent av de trauman som drabbar de permanenta tänderna sker. Ett tandtrauma definieras som ett slag mot vävnaden och tanden.

Undersökning vid tandskador och trauma mot munnen

När ett barn kommer in akut efter att ha skadat munnen, börjar tandläkaren att initialt ställa frågor om hur olyckan gått till och när det skedde för att få en uppfattning om situationen. Sedan görs en klinisk undersökning då tandläkaren ser över skador på utsidan av munnen, samt hur situationen i munnen ser ut. Detta involverar mjukvävnader för att se om det några mjukdelsskador uppkommit samt en genomgång av hur tänderna påverkats av traumat. Tänderna kan ha slagits ut, slagits av, tryckts in eller vridit sig. Denna undersökning kan även avslöja om tandfragment fastnat i mjukvävnaden och behöver avlägsnas. Även tändernas känslighet testas, deras placering ses över samt en kontroll av tändernas nyans för att se om några färgförändringar uppstått. Efter den kliniska undersökningen görs även en röntgenundersökning för att se om tänderna påverkats på något sätt som inte går att uppfatta med blotta ögat.

Efter undersökning ställs en diagnos och en vårdplanering kan sättas upp. Beroende på omfattning av traumat varierar behandlingen. De direkta åtgärderna görs för att lindra smärta och hantera sådana skador som kräver direkt behandling. Ibland behövs ingen ytterligare behandling och uppföljning och ibland krävs konsultationer och behandling från specialisttandläkare. En okomplicerad fraktur kanske endast behöver slipning medan en mer komplicerad fraktur kan kräva en rotfyllning eller en extraktion.

Att tänka på innan ni kommer till tandläkaren

Om ditt barn upplever ett trauma mot tänderna är det viktigt att som vuxen behålla sitt lugn. Börja med att skölja munnen så att ni kan se vad det är som har hänt. Det är också viktigt att uppsöka akut tandvård för att kontrollera skadans omfattning.

Om en permanent tand har slagits ut kan den med lite tur sättas tillbaka, viktigt är då att skydda den på vägen till tandläkaren. Gör rent tanden genom att hålla i kronan och skölja tanden under rinnande kallt vatten eller om möjligt i koksaltlösning. Om möjligt kan tanden sedan sättas tillbaka i munnen, eller förvaras under tungan. Om det inte är möjligt är ett annat alternativ att förvara den i mjölk till dess att du kommer till tandläkaren. Om det endast är en bit av tanden som slagits av går det bra att förvara den i vatten.

Viktigt att komma ihåg är att om det är en mjölktand som slagits ut ska den inte sättas tillbaka i munnen då det kan skada den underliggande permanenta tanden.

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.

Intresserad av ett tandimplantat?
Kontakta Aqua Dental för att boka en tid eller för att få veta mer.
City - Göteborg
Östra Hamngatan 52
Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se

Huskurer mot ilningar i tänderna

Uncategorized Huskurer mot ilningar i tänderna Har du känsliga tänder och drabbas av ilningar vid intag av mat och dryck? Det finns en del huskurer för att lindra ilningar i tänderna men det är viktigt att uppsöka en tandläkare för en ordentlig undersökning.   Huskurer mot diverse åkommor är vanligt och har funnits i alla tider. Vissa […]

Vad ska jag göra om min skalfasad lossnar eller går sönder?

Uncategorized Vad ska jag göra om min skalfasad lossnar eller går sönder? Allt fler väljer att genomgå en skalfasadsbehandling. Du bör dock förstå vikten av att ta hand om dina tänder, både för att minimera skador och för ett hållbart resultat.  Skalfasader är en behandling med lång hållbarhet, så länge du vårdar dem rätt. Hållbarheten beror även på val […]

Om en tand med amalgam spricker

Uncategorized Om en tand med amalgam spricker Amalgam är förbjudet sedan år 2009. Anledningen är att det innehåller kvicksilver viket är ett miljöfarligt material. Om du funderar på att ta bort ditt amalgam bör du konsultera en tandläkare.  Amalgam är en blandning av flera metaller, bland annat kvicksilver. Det förbjudet att använda sedan år 2009. Den största anledningen till det […]

Finns det huskurer mot tandvärk?

Akut tandvård Tandläkare Tandvärk Finns det huskurer mot tandvärk? Tandvärk är något de flesta upplever någon gång under livet. Om du upplever tandvärk i upp emot två dagar och längre är det viktigt att undersöka den bakomliggande orsaken till värken.   Bakomliggande orsak till tandvärk  Tandvärk behöver inte innebära att något är fel, men om tandvärken består är det viktigt […]

Åtgärder på en akut undersökning

Uncategorized Åtgärder på en akut undersökning Att behöva uppsöka tandvården akut är vanligt och något som de allra flesta behöver göra någon gång. Om du upplever smärta i munnen är det viktigt att uppsöka tandvården gör en akut undersökning där situationen kan ses över och besvären åtgärdas.   Under ett akut undersökning kommer tandläkaren som första åtgärd alltid att göra en delundersökning för att lokalisera […]

Avslagna och skadade tänder

Uncategorized Avslagna och skadade tänder Skadade tänderna är ett vanligt problem som bör tas på allvar. Om din tand blir avslagen eller skadad är det viktigt att snabbt uppsöka akut tandvård, dels för en tandkontroll i syfte att försöka minimera framtida komplikationer, men även för att dokumentera olyckan inför försäkringsärenden. Orsakerna till tandskador kan vara många. Skadade tänder förekommer relativt ofta, mest vanligt är att en flisa går av, men i vissa fall kan hela tanden lossna.  Ju snabbare du söker vård, desto större är chansen att din tand går att rädda. Det finns […]

Om du utsätts för trauma mot tänderna

Uncategorized Om du utsätts för trauma mot tänderna Även vuxna personer kan drabbas av trauma mot tänderna. Vad du gör om en olycka sker kan vara avgörande för om tanden går att rädda eller inte.  Skador mot tänder sker främst hos barn, men det är relativt vanligt även bland vuxna. Det är viktigt att snabbt uppsöka […]

Visdomständer som orsakar besvär

Uncategorized Visdomständer som orsakar besvär Visdomständerna är de fyra tänder som sitter längt bak i tandraderna. Det är inte helt ovanligt att visdomständerna orsakar problem när de bryter igenom. Ibland orsakar de så pass mycket besvär att de måste dras ut. Det är inte alla som har anlag för att få alla visdomständer. Vissa får alla […]

Tandvårdsrädsla, vad beror det på och hur botas den?

Akut tandvård Tandläkare Tandvårdsrädsla Tandvårdsrädsla, vad beror det på och hur botas den? Tandvårdsrädsla är ett vanligt problem som innebär att känna obehag inför sitt besök hos tandvården. Graden av obehag varierar, vissa upplever till och med panik inför sitt besök. Det är viktigt att veta att det finns en rad olika knep att ta till för att underlätta besöket.     Undersökningar visar att hälften […]