Avslagna och skadade tänder

Skadade tänderna är ett vanligt problem som bör tas på allvar. Om din tand blir avslagen eller skadad är det viktigt att snabbt uppsöka akut tandvård, dels för en tandkontroll i syfte att försöka minimera framtida komplikationer, men även för att dokumentera olyckan inför försäkringsärenden. Orsakerna till tandskador kan vara många.

Skadade tänder förekommer relativt ofta, mest vanligt är att en flisa går av, men i vissa fall kan hela tanden lossna.  Ju snabbare du söker vård, desto större är chansen att din tand går att rädda. Det finns flera symptom att vara uppmärksam på om du misstänker att en tand eller flera tänder har tagit skada. Upplever du att din tand är lös behöver du ta kontakt med en tandvårdsklinik direkt. För att återfå tandfästet kan det behövas en tandläkare både för korrekt diagnostik och lämplig behandling. Det är oftast svårt att känna om en tand är lös, vilket innebär att om du upplever att den är lös, brukar det tyda på att situationen kan vara allvarlig. 
 
Blåsor i tandköttet är också ett tecken på att du bör uppsöka vård snarast. Fistlar som de 
kallas är ett tecken på att tandköttet och eventuellt tandroten tagit skada vid olyckan.  

Om din tand blir missfärgad och brun kan det vara ett tecken på en infekterad tand. En rosa tand kan däremot tyda på en blödning inne i tanden. En gråaktig ton i en tand kan vara ett tecken på att nerven håller på att dö ut eller har dött, vilket också är en skälig anledning att söka sig till tandvård. När vi blir äldre kan en del få gulare tänder, vilket kan bero på att tändernas kärl och nerver förkalkas eller att en tand växer samman med käkbenet.  

Ilningar är en vanlig åkomma och behöver inte vara ett tecken på en allvarlig skada. Om ilningarna pågår under en längre period bör du dock uppsöka tandvård, oavsett bakomliggande orsak. Frekventa ihållande ilningar tyder på att något inte står rätt till. Det kan indikera att bakterier har angripit en tand utan att det syns, det kan även vara tecken på en ytlig eller djupare spricka eller en nervskada.  
 

Behandling   

Behandlingen av din olycka varierar beroende på vilken typ av skada dina tänder har råkat ut för. Det första steget är alltid att söka sig till en tandläkare för en akut undersökning. Då undersöks bland annat tandens rörlighet samt att röntgenbilder tas innan man kan klargöra rätt symptombild och diagnos av tanden.  

 

Vid olyckor  

Lossnar hela eller en större bit av tanden kan det ibland gå att sätta tillbaka tanden eller den större biten. Om hela tanden lossnar är det viktigt att du själv om möjligt tar med tanden i ett glas mjölk eller förvarar den i munnen. Är det en bit av den permanenta tanden som gått av ska denna förvaras i glas med kallt vatten fram tills besöket hos tandläkaren som bör ske snarast och inom 2 dygn. Om det inte är möjligt att fästa tillbaka tanden eller den del av tanden som lossnat är det vanligt att laga tanden med ett plastmaterial kallt kompo  

Vid tandsprickor  

Om din tand spricker längs med roten brukar tanden behöva dras ut. Sprickor uppstår ofta genom att vi tuggar på något hårt eller att en tand som är rotfylld överbelastas, eftersom den redan är försvagad. Även om din spruckna tand inte medför några större problem eller symptom för dig är det viktigt att tanden behandlas, annars kan den drabbas av en infektion med risk för spridning. I vissa fall spricker en tand på tvären, då kan man borra bort sprickan till dess avgränsning och reparera tanden med en fyllning av komposit eller med hjälp av porslin. Ibland kan även en rotfyllning vara nödvändig då tandnerven kan ta permanent skada av en spricka.   

Skada under tandköttet   

Om skadan är på ett område som täcks av tandkött kan det vara komplicerat att åtgärda detta eftersom skadan då är på rotytan. Rotytan av en tand är en svagare och känsligare substans som inte har ett yttre skikt av emalj (kroppens hårdaste vävnad). Därmed kan det bli aktuellt att den drabbade tanden dras ut istället. Då är det rekommenderat att ersätta tanden med ett tandimplantat eller en så kallad porslinsbrygga som stödjer sig på granntänderna för att sluta tandluckan alternativt en protes.  

Om en tanden byter position   

Ibland kan en olycka innebära att tanden ändrar sitt läge i munnen, den kanske roterar eller vandrar sig nedåt/uppåt. Då fokuserar tandläkaren på att sätta tillbaka tanden till dess ursprungliga position. I regel sätts det därefter en tråd på tanden som syftar till att hålla den på plats en kortare period. När ungefär 2-3 veckor passerat ska tanden ha vuxit fast och tråden kan plockas bort.   

Om tanden helt lossnar  

Om din tand har lossnat, men fortfarande är i ett sådant skick att det går att sätta tillbaka den försöker tandläkaren att göra det. Detta gäller enbart permanenta tänder och inte mjölktänder. Slås en mjölktand ut rekommenderas det ej att försöka sätta tillbaka den då det kan skada den permanenta tanden. För att det ska vara möjligt att sätta tillbaka en tand behöver du ha förvarat den i ett glas mjölk eller i din mun medan du åker till tandläkaren. Det är dock viktigt att skölja av tanden om den är smutsig för att undvika risk för kontamination. Vid utslagna tandbitar eller permanenta tänder så bör du söka dig till en tandläkare inom 2 dagar. Om tanden inte går att sätta tillbaka rekommenderas du att ersätta den. Den vanligaste lösningen att ersätta en tand är ett tandimplantat, en fördelaktig behandling som stimulerar käkbenet.  

Vad kostar det att åtgärda en skadad tand eller ersätta en/flera tänder?   

Priset för att behandla en skadad eller avslagen tand varierar beroende på behandling och hur många tänder som har drabbats. Den initiala akuta undersökningen kostar 565 kronor. Därefter beslutas det om vilken behandling som är lämplig för dig och i de flesta fallen presenteras olika behandlingsalternativ varefter du och din tandläkare i samråd tar ett beslut kring fortsatt åtgärd. Självfallet får du veta priset innan fortsatt behandling genomförs. Priset baseras också på dina önskemål av det färdiga resultatet, tandläkarens rekommendation samt vilken typ av tandläkare som genomför behandlingen.  

Behöver du akut tandvård?

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.


Kontakta oss

Kontakta Aqua Dental för att boka en tid eller för att få veta mer.

Aqua Dental - Östra Hamngatan
Östra Hamngatan 52
Aqua Dental - Olskroken
Redbergsvägen 13A
Aqua Dental - Mölndal
Brogatan 17

Kontakta Aqua Dental

010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se

Då ska du söka akut tandvård

Uncategorized Då ska du söka akut tandvård Det är inte alltid självklart vilka mun- och tandsjukdomar som kräver akut tandvård. Tandskada, akut tandvärk och tandköttsinflammation är några tillstånd som bör behandlas så fort som möjligt för att undvika större skador på dina tänder.      Du ska alltid ta din mun- och tandhälsa på allvar. Om du […]

Så kan du minska risken för akuta behov av tandvård

Uncategorized Så kan du minska risken för akuta behov av tandvård Att besöka tandläkaren regelbundet är viktigt. Genom regelbundna besök minskar du risken att drabbas av akuta eller omfattande problem med tänderna.  Att gå till tandläkaren med jämna mellanrum lönar sig. Att skjuta upp tandläkarbesök på grund av exempelvis tandvårdsrädsla eller sämre ekonomiska tider kan orsaka […]

Huvudvärk och tandvärk – Så hänger det ihop

Uncategorized Huvudvärk och tandvärk – Så hänger det ihop Både huvudvärk och tandvärk är tillstånd som kan ge påtagliga besvär. Smärtan beror oftast på skilda orsaker, men det kan också finnas ett samband mellan besvären.  Refererad smärta kallas det när smärtan upplevs i en del av kroppen, men källan till smärtan egentligen sitter någon annanstans.  Om […]

Om du slår ut eller slår av en tand

Uncategorized Om du slår ut eller slår av en tand Om du slagit ut eller slagit av en tand bör du uppsöka akut tandvård så snart som möjligt. Ju tidigare du uppsöker tandvården, desto större är möjligheterna att rädda tanden. Det är vanligt att tänder slås ut eller skadas i olyckor. Det är viktigt att alltid […]

Akut tandvård under röda dagar

Uncategorized Akuttandvård under röda dagar Akuta besvär med tänderna kan komma plötsligt, men julen ska inte behöva vara en plåga. Aqua Dental har öppet 365 dagar om året, även under högtider och röda dagar. Du slipper dessutom långa väntetider och extra avgifter på kvällar och helger.  I Göteborg har vi stor beredskap för akuta besök och […]

Så kan dina tänder orsaka huvudvärk

Uncategorized Lider du ofta av huvudvärk? Därför kan dina tänder vara orsaken till smärtan Anledningarna till din huvudvärk kan vara många, men visste du att dina tänder är en av de vanligaste? Om du ofta plågas av huvudvärk bör du uppsöka vården för att reda ut vad besvären beror på.  Om du ofta lider av huvudvärk […]

Det ingår i ditt akuta tandvårdsbesök

Uncategorized Det ingår i ditt akuta tandvårdsbesök Tandvärk, trauma mot tanden, lagningar som släpper eller problem med visdomständerna är vanliga orsaker att söka akut tandvård. Vid akuta besök gör tandläkaren en delundersökning, där han eller hon undersöker det område där du upplever problem. Tandläkaren ställer en diagnos och fastställer nödvändig behandling. I vissa fall kan en […]

Fluor är viktigt för tänderna

Akut tandvård Tandläkare Fluor är viktigt för tänderna För att stärka emaljen och hålla tänderna motståndskraftiga mot kariesangrepp är ett dagligt användande av fluor viktigt. Fluor är det enda som bevisligen kan skydda tänderna och reducera kariespåverkan.   Fluor är ett ämne som finns i naturen och i och med det innehållet både vårt dricksvatten och de livsmedel vi […]

Glöm inte att utnyttja ditt ATB

Uncategorized Glöm inte att utnyttja ditt ATB- så fungerar det Du får varje år ett bidrag från Försäkringskassan som ska minska dina tandvårdskostnader och upprätthålla en god tandhälsa. Bidraget delas ut den 1 juli varje år från och med det år du fyller 24. Men det är många som inte vet hur mycket bidrag de får […]

Så fungerar akut tandvård – då bör du söka vård

Uncategorized Så fungerar akut tandvård – då bör du söka vård    Tandvärk kan vara outhärdligt, men trots det är det svårt att avgöra när ens besvär är så pass omfattande att akut tandvård bör uppsökas. Om du lider av kraftig tandvärk eller varit med om en olycka där tänderna skadats är det viktigt att uppsöka […]