Avslagna och skadade tänder

Skadade tänderna är ett vanligt problem som bör tas på allvar. Om din tand blir avslagen eller skadad är det viktigt att snabbt uppsöka akut tandvård, dels för en tandkontroll i syfte att försöka minimera framtida komplikationer, men även för att dokumentera olyckan inför försäkringsärenden. Orsakerna till tandskador kan vara många.

Skadade tänder förekommer relativt ofta, mest vanligt är att en flisa går av, men i vissa fall kan hela tanden lossna.  Ju snabbare du söker vård, desto större är chansen att din tand går att rädda. Det finns flera symptom att vara uppmärksam på om du misstänker att en tand eller flera tänder har tagit skada. Upplever du att din tand är lös behöver du ta kontakt med en tandvårdsklinik direkt. För att återfå tandfästet kan det behövas en tandläkare både för korrekt diagnostik och lämplig behandling. Det är oftast svårt att känna om en tand är lös, vilket innebär att om du upplever att den är lös, brukar det tyda på att situationen kan vara allvarlig. 
 
Blåsor i tandköttet är också ett tecken på att du bör uppsöka vård snarast. Fistlar som de 
kallas är ett tecken på att tandköttet och eventuellt tandroten tagit skada vid olyckan.  

Om din tand blir missfärgad och brun kan det vara ett tecken på en infekterad tand. En rosa tand kan däremot tyda på en blödning inne i tanden. En gråaktig ton i en tand kan vara ett tecken på att nerven håller på att dö ut eller har dött, vilket också är en skälig anledning att söka sig till tandvård. När vi blir äldre kan en del få gulare tänder, vilket kan bero på att tändernas kärl och nerver förkalkas eller att en tand växer samman med käkbenet.  

Ilningar är en vanlig åkomma och behöver inte vara ett tecken på en allvarlig skada. Om ilningarna pågår under en längre period bör du dock uppsöka tandvård, oavsett bakomliggande orsak. Frekventa ihållande ilningar tyder på att något inte står rätt till. Det kan indikera att bakterier har angripit en tand utan att det syns, det kan även vara tecken på en ytlig eller djupare spricka eller en nervskada.  
 

Behandling   

Behandlingen av din olycka varierar beroende på vilken typ av skada dina tänder har råkat ut för. Det första steget är alltid att söka sig till en tandläkare för en akut undersökning. Då undersöks bland annat tandens rörlighet samt att röntgenbilder tas innan man kan klargöra rätt symptombild och diagnos av tanden.  

 

Vid olyckor  

Lossnar hela eller en större bit av tanden kan det ibland gå att sätta tillbaka tanden eller den större biten. Om hela tanden lossnar är det viktigt att du själv om möjligt tar med tanden i ett glas mjölk eller förvarar den i munnen. Är det en bit av den permanenta tanden som gått av ska denna förvaras i glas med kallt vatten fram tills besöket hos tandläkaren som bör ske snarast och inom 2 dygn. Om det inte är möjligt att fästa tillbaka tanden eller den del av tanden som lossnat är det vanligt att laga tanden med ett plastmaterial kallt kompo  

Vid tandsprickor  

Om din tand spricker längs med roten brukar tanden behöva dras ut. Sprickor uppstår ofta genom att vi tuggar på något hårt eller att en tand som är rotfylld överbelastas, eftersom den redan är försvagad. Även om din spruckna tand inte medför några större problem eller symptom för dig är det viktigt att tanden behandlas, annars kan den drabbas av en infektion med risk för spridning. I vissa fall spricker en tand på tvären, då kan man borra bort sprickan till dess avgränsning och reparera tanden med en fyllning av komposit eller med hjälp av porslin. Ibland kan även en rotfyllning vara nödvändig då tandnerven kan ta permanent skada av en spricka.   

Skada under tandköttet   

Om skadan är på ett område som täcks av tandkött kan det vara komplicerat att åtgärda detta eftersom skadan då är på rotytan. Rotytan av en tand är en svagare och känsligare substans som inte har ett yttre skikt av emalj (kroppens hårdaste vävnad). Därmed kan det bli aktuellt att den drabbade tanden dras ut istället. Då är det rekommenderat att ersätta tanden med ett tandimplantat eller en så kallad porslinsbrygga som stödjer sig på granntänderna för att sluta tandluckan alternativt en protes.  

Om en tanden byter position   

Ibland kan en olycka innebära att tanden ändrar sitt läge i munnen, den kanske roterar eller vandrar sig nedåt/uppåt. Då fokuserar tandläkaren på att sätta tillbaka tanden till dess ursprungliga position. I regel sätts det därefter en tråd på tanden som syftar till att hålla den på plats en kortare period. När ungefär 2-3 veckor passerat ska tanden ha vuxit fast och tråden kan plockas bort.   

Om tanden helt lossnar  

Om din tand har lossnat, men fortfarande är i ett sådant skick att det går att sätta tillbaka den försöker tandläkaren att göra det. Detta gäller enbart permanenta tänder och inte mjölktänder. Slås en mjölktand ut rekommenderas det ej att försöka sätta tillbaka den då det kan skada den permanenta tanden. För att det ska vara möjligt att sätta tillbaka en tand behöver du ha förvarat den i ett glas mjölk eller i din mun medan du åker till tandläkaren. Det är dock viktigt att skölja av tanden om den är smutsig för att undvika risk för kontamination. Vid utslagna tandbitar eller permanenta tänder så bör du söka dig till en tandläkare inom 2 dagar. Om tanden inte går att sätta tillbaka rekommenderas du att ersätta den. Den vanligaste lösningen att ersätta en tand är ett tandimplantat, en fördelaktig behandling som stimulerar käkbenet.  

Vad kostar det att åtgärda en skadad tand eller ersätta en/flera tänder?   

Priset för att behandla en skadad eller avslagen tand varierar beroende på behandling och hur många tänder som har drabbats. Den initiala akuta undersökningen kostar 565 kronor. Därefter beslutas det om vilken behandling som är lämplig för dig och i de flesta fallen presenteras olika behandlingsalternativ varefter du och din tandläkare i samråd tar ett beslut kring fortsatt åtgärd. Självfallet får du veta priset innan fortsatt behandling genomförs. Priset baseras också på dina önskemål av det färdiga resultatet, tandläkarens rekommendation samt vilken typ av tandläkare som genomför behandlingen.  

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.

Intresserad av ett tandimplantat?

Kontakta Aqua Dental för att boka en tid eller för att få veta mer.
City - Göteborg
Östra Hamngatan 52
Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
 
Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se

Huskurer mot ilningar i tänderna

Uncategorized Huskurer mot ilningar i tänderna Har du känsliga tänder och drabbas av ilningar vid intag av mat och dryck? Det finns en del huskurer för att lindra ilningar i tänderna men det är viktigt att uppsöka en tandläkare för en ordentlig undersökning.   Huskurer mot diverse åkommor är vanligt och har funnits i alla tider. Vissa […]

Vad ska jag göra om min skalfasad lossnar eller går sönder?

Uncategorized Vad ska jag göra om min skalfasad lossnar eller går sönder? Allt fler väljer att genomgå en skalfasadsbehandling. Du bör dock förstå vikten av att ta hand om dina tänder, både för att minimera skador och för ett hållbart resultat.  Skalfasader är en behandling med lång hållbarhet, så länge du vårdar dem rätt. Hållbarheten beror även på val […]

Om en tand med amalgam spricker

Uncategorized Om en tand med amalgam spricker Amalgam är förbjudet sedan år 2009. Anledningen är att det innehåller kvicksilver viket är ett miljöfarligt material. Om du funderar på att ta bort ditt amalgam bör du konsultera en tandläkare.  Amalgam är en blandning av flera metaller, bland annat kvicksilver. Det förbjudet att använda sedan år 2009. Den största anledningen till det […]

Finns det huskurer mot tandvärk?

Akut tandvård Tandläkare Tandvärk Finns det huskurer mot tandvärk? Tandvärk är något de flesta upplever någon gång under livet. Om du upplever tandvärk i upp emot två dagar och längre är det viktigt att undersöka den bakomliggande orsaken till värken.   Bakomliggande orsak till tandvärk  Tandvärk behöver inte innebära att något är fel, men om tandvärken består är det viktigt […]

Åtgärder på en akut undersökning

Uncategorized Åtgärder på en akut undersökning Att behöva uppsöka tandvården akut är vanligt och något som de allra flesta behöver göra någon gång. Om du upplever smärta i munnen är det viktigt att uppsöka tandvården gör en akut undersökning där situationen kan ses över och besvären åtgärdas.   Under ett akut undersökning kommer tandläkaren som första åtgärd alltid att göra en delundersökning för att lokalisera […]

Om du utsätts för trauma mot tänderna

Uncategorized Om du utsätts för trauma mot tänderna Även vuxna personer kan drabbas av trauma mot tänderna. Vad du gör om en olycka sker kan vara avgörande för om tanden går att rädda eller inte.  Skador mot tänder sker främst hos barn, men det är relativt vanligt även bland vuxna. Det är viktigt att snabbt uppsöka […]

Tandskador och trauma mot munnen på ett barn

Uncategorized Tandskador och trauma mot munnen på ett barn Att barn utsätts för trauma mot mun och tänder är inte ovanligt. Att söka vård direkt är viktigt för att minimera riskerna för permanenta skador. Att barn och ungdomar råkar skada mun och tänder är inte helt ovanligt. Skador vid lekar, idrottsaktiviteter, oturliga halka eller olyckor kan […]

Visdomständer som orsakar besvär

Uncategorized Visdomständer som orsakar besvär Visdomständerna är de fyra tänder som sitter längt bak i tandraderna. Det är inte helt ovanligt att visdomständerna orsakar problem när de bryter igenom. Ibland orsakar de så pass mycket besvär att de måste dras ut. Det är inte alla som har anlag för att få alla visdomständer. Vissa får alla […]

Tandvårdsrädsla, vad beror det på och hur botas den?

Akut tandvård Tandläkare Tandvårdsrädsla Tandvårdsrädsla, vad beror det på och hur botas den? Tandvårdsrädsla är ett vanligt problem som innebär att känna obehag inför sitt besök hos tandvården. Graden av obehag varierar, vissa upplever till och med panik inför sitt besök. Det är viktigt att veta att det finns en rad olika knep att ta till för att underlätta besöket.     Undersökningar visar att hälften […]