Glöm inte att utnyttja ditt ATB- så fungerar det

Du får varje år ett bidrag från Försäkringskassan som ska minska dina tandvårdskostnader och upprätthålla en god tandhälsa. Bidraget delas ut den 1 juli varje år från och med det år du fyller 24. Men det är många som inte vet hur mycket bidrag de får årligen.

Det allmänna tandvårdsbidraget, som brukar förkortas ATB, är ett bidrag från Försäkringskassan som ger 300 eller 600 kronor per år till tandvård. Bidragets syfte är att uppmuntra regelbundna tandvårdsbesök och gynna en god tandhälsa. Statistik från Försäkringskassan visar att drygt 50 procent av befolkningen inte utnyttjar sitt bidrag. 

Du kan spara ditt ATB i upp till två år, därefter ersätts ditt gamla belopp med ett nytt. Det innebär att du som mest kan ha två tandvårdsbidrag sparade samtidigt, så om du inte använt förra årets bidrag fram till den 30 juni löper det ut. Alla uppgifter om ditt tandvårdsbidrag finns registrerade hos din tandläkare och är varken något du behöver hålla reda på eller ansöka om.

Så mycket får du i ATB 

Det finns tre olika nivåer av ATB: 

 • Om du är 24-29 år har du 600 kronor i ATB per år. 
 • Om du är 30-64 år har du 300 kronor i ATB per år. 
 • Om du är 65 år eller äldre har du 600 kronor i ATB per år. 

Exempel

Om du är 67 år gammal och inte har varit hos tandläkaren på två år har du har 1200 kr i outnyttjat ATB. Beloppet dras då av från ditt nästa tandvårdsbesök per automatik, om du inte själv ber din behandlare att spara det. Kom ihåg att du aldrig kan spara ditt ATB i mer än två år. Därför kan det vara fördelaktigt både för hälsan och ekonomin att planera in regelbundna besök hos din tandläkare för att inte gå miste om ditt bidrag.

Obs. Till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri så länge tandläkaren du går till har ett avtal med regionen.

 

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är, precis som namnet avslöjar, ett skydd mot höga kostnader inom tandvården och innebär att du själv endast behöver betala en del av kostnaden i samband med större ingrepp och behandlingar.

Ersättningen börjar gälla när du har kostnader som enligt referenspris överstiger 3000 kronor under en ersättningsperiod på tolv månader. Du kan själv välja att påbörja en ny ersättningsperiod innan den förra löpt ut, vilket kan vara fördelaktigt inför större behandlingar. Alla uppgifter finns registrerade hos din behandlare och Försäkringskassan återbetalar kvarstående belopp direkt till mottagningen. Du behöver därför inte själv bokföra din utgifter eller ansöka om ersättningen. Det finns två olika nivåer på ersättning från högkostnadsskyddet.

När får jag ersättning från högkostnadsskyddet?

 • Tandvårdskostnader mellan till 3 001 - 15 000 kronor ger 50 procents rabatt på referenspriset.
 • Tandvårdskostnader över 15 000 kronor ger 85 procents rabatt på referenspriset.

Referenspriset beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och ligger till grund för hur mycket den enskilde patienten ska betala för olika behandlingar inom tandvården. När man tittar på kostnaden för en behandling är det viktigt att komma ihåg att det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Priserna kan också skilja sig från referenspriset på en behandling beroende på vilket material man använder till olika behandlingar.  Det är viktigt att komma ihåg att högkostnadsskyddet är baserat på referenspriset och inte på priserna som står i prislistan. 

Särskilt tandvårdsstöd 

Den som på grund av olika sjukdomar eller funktionshinder löper högre risk att drabbas av dålig tandhälsa kan ha rätt till ett särskilt tandvårdsstöd. Bidraget ger 600 kronor per halvår för förebyggande tandvård. För att ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd behöver din läkare skriva ett intyg som du sedan lämnar till din tandläkare eller tandhygienist. Intyget får inte vara äldre än tre månader men om det redan framgår i din tandläkarjournal vilken sjukdom du har behövs inget läkarintyg. Det är tandläkaren eller tandhygienisten som avgör om du har rätt till bidraget eller inte. 

Du omfattas av det särskilda tandvårdsbidraget om något av följande stämmer in på dig: 

 • Du har Cystisk fibros 
 • Du har KOL- kroniskt obstruktiv lungsjukdom
 • Du har Ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller tarmsvikt. 
 • Du har frätskador på tänderna orsakade av anorexi, bulimi eller magsäcksreflux 
 • Du har svårinställd diabetes 
 • Du får dialysbehandling
 • Du har nedsatt immunförsvar efter en organtransplantation eller läkemedelsbehandling.
 • Muntorrhet som beror på långvarig medicinering av läkemedel, strålbehandling, Sjögrens syndrom. 

Fyll i formuläret om du inte hittar någon tid som passar så ska vi hjälpa dig att få en tid på någon av våra andra kliniker.
Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.


Kontakta Aqua Dental för att få veta mer om våra behandlingar.
Hammarby Sjöstad - Stockholm
Lugnets Allé 10

Kungsholmen - Stockholm
Norr Mälarstrand 62

Östermalm - Stockholm
Sturegatan 48

Nacka - Stockholm
Forumvägen 32

Mörby - Stockholm
Mörby Centrum

Sollentuna - Stockholm
Sollentuna Centrum

Aqua Dental Express - Stockholm
Vasagatan 12

Täby - Stockholm
Stora Marknadsvägen 15

Stureplan - Stockholm
Riddargatan 12A

Kista - Stockholm
Danmarksgatan 46

Stockholm - Narkoskliniken
Rålambsvägen 10A

Odenplan - Stockholm
Dalagatan 42

Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo

Täby - Stockholm
Stora Marknadsvägen 15

Stureplan - Stockholm
Riddargatan 12A

Kista - Stockholm
Danmarksgatan 46

Stockholm - Narkoskliniken
Rålambsvägen 10A

Odenplan - Stockholm
Dalagatan 42

Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo